• Tijdens de jaarvergadering van a.s. donderdag 22 november worden de Jaarverslagen van het afgelopen seizoen behandeld.
    Bijgevoegd treffen jullie deze verslagen (jaarverslag algemeen en jaarverslag jeugd) aan.