• De jaarvergadering is vastgesteld voor donderdag 22 november. Aanvang: 21.15 uur.

  Tijdens deze jaarvergadering worden onder meer de volgende agendapunten behandeld:

  -Mededelingen door het bestuur

  -Vaststellen notulen jaarvergadering november 2017

  -Jaarverslagen seizoen 2017-2018

  -Financiële Zaken

  -Bestuurlijke Zaken

  -Wat verder ter tafel komt/Rondvraag

  De volledige agenda met bijbehorende stukken worden naar leden verzonden. Aanmelden en afmelden voor de jaarvergadering kan via de app of door een mail te sturen naar stellavvheijen@gmail.com.