• Corona maatregelen 30-9-20

  Onderstaand de belangrijkste aangescherpte richtlijnen die tot zeker 20 oktober gelden:

  • De kantine is gesloten.
  • De wedstrijden en trainingen vinden plaats zonder publiek.
  • Na de training en wedstrijd verlaten de spelers en staf meteen het sportpark.
  • Kleedkamers/douches blijven beschikbaar volgens de regels van het RIVM. 
   Logistiek regelen teams dit onder elkaar.
  • We schenken geen thee in de rust. Ieder brengt zijn eigen gevulde bidon mee.
  • Ouders die moeten rijden naar een uitwedstrijd van de jeugd (t/m 17 jaar) mogen op het desbetreffende sportpark naar de wedstrijd blijven kijken.

  (Mag ik een kind tot 13 jaar weigeren wanneer er sprake is van verkoudheidsklachten?
  Bij verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn), of bekende hooikoortsklachten, dan mag hij of zij niet naar een sporttraining/-wedstrijd. Het kind moet ook thuisblijven als het bij iemand woont die koorts heeft of benauwd is.)

  • Tijdens trainingen en thuiswedstrijden zijn geen ouders aanwezig van de thuisspelende teams, alleen begeleiding.
  • Wedstrijdbesprekingen doen we op het veld.

  Algemene CORONA-maatregelen

   

  Corona protocol VV Heijen

   

  Onderstaand protocol is aangepast naar de laatste regels. 

  Het is belangrijk die regels goed door te nemen. 

  We willen wegblijven van de consequenties; je kunt zelf ziek worden of een ander besmetten met alle nare gevolgen van dien. 

  Daarnaast zal ook onze gemeente waakzaam zijn en ons op de vingers tikken bij het niet nakomen van de regels.  Een tik op de vingers in de vorm van een waarschuwing is tot daaraantoe echter een tik op de vingers in de vorm van een fikse geldboete, zitten we met z’n allen niet op te wachten. 

  Laten we met elkaar ons gezond verstand gebruiken, ieder zijn verantwoordelijkheid pakken en elkaar aanspreken op ons gedrag daar waar we zien dat het niet goed gaat. 

   

  Aankomst en vertrek op het terrein voor wedstrijd of training

  • Brengen: Als kinderen niet zelf / alleen naar het sportpark kunnen komen mogen ze gebracht worden. 

  • Ouders mogen komen kijken maar blijven op gepaste afstand van elkaar (minimaal 1,5 meter).

  • Als je naar het sportpark komt dan vragen we je om bij aankomst op te letten op aankomende, dan wel vertrekkende andere leden. Houd ook dan anderhalve meter afstand. 

  • Na afloop van je training of wedstrijd blijf je als je 19 jaar of ouder bent, 1,5 meter afstand houden. 

   

  Trainingen

  • Toiletbezoek alleen als het echt moet.

  • Je hebt van tevoren goed je handen gewassen.

  • Kom in je trainingskleding naar de training.

  • Douchen na de training doen we thuis. 

   

  Wanneer blijf je thuis 

  • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus,
    niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°).

  • Blijf thuis als iemand in je huis koorts heeft (vanaf 38°) en/of benauwdheid.
  • Blijf thuis als jij of 1 van je gezinsleden positief getest is op Corona of als je wacht op
    een testuitslag. 

  • Nadat je hersteld bent van corona neem dan de quarantaine regels in acht. 

   

   

   

   

  Voor ouders/verzorgers 

  • Als je je kind niet graag wilt laten trainen, geef dat dan tijdig aan bij de leiders, zo
    weten zij op hoeveel kinderen ze kunnen rekenen. 

  • Als ouder/verzorger heb je toegang tot de sportaccommodatie, maar houdt de 1,5
    meter in acht. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training of wedstrijd van je
    kind(eren). 

  • Volg altijd de aanwijzingen op van de vereniging, bijvoorbeeld van de trainers,
    begeleiders.

   

  Kleedkamer en wedstrijdbespreking 

  • Op iedere kleedkamer staat het maximaal aantal personen vermeld dat toelaatbaar is.
    Dit geldt voor spelers vanaf 18 jaar. 1,5 meter afstand blijft ook dan de norm. 

  • Teams met volwassen spelers kunnen met het maximaal toelaatbare personen tegelijk
    in de kleedkamer. Dat betekent dat teams het omkleden zelf logistiek moeten
    regelen. 

  • Zolang het weer het toelaat vinden de wedstrijdbesprekingen (dus ook die van de
    jeugd) op het veld plaats.

   

  Douchen 

  • Douchen voor kinderen t/m 17 jaar is mogelijk. Ouders en leiding zijn daar in principe
    niet bij aanwezig, tenzij zelfstandig douchen nog niet lukt bij de kinderen. Ouders /
    leiding behouden daarbij altijd 1,5 meter afstand. 

  • Spelers vanaf 18 jaar kunnen eveneens douchen op 1,5 meter. Dat betekent in de
    praktijk dat er spelers tegelijkertijd kunnen douchen. Wachten in de kleedkamer
    gebeurt op 1,5 meter afstand. 

  • Na het gebruik van kleedkamer en doucheruimte trek je de douche schoon. 

   

  Tijdens en na de wedstrijd 

  • We schudden geen handen.

  • We vieren doelpunten of overwinningen vol plezier, met zo min mogelijk contact. 

  • Onnodig lichamelijk contact wordt voorkomen tijdens de wedstrijd. 

  • Iedere speler gebruikt zijn eigen aangeschafte bidon. 

  • Iedere speler heeft zijn eigen hesje van de club en draagt hiervoor goede zorg. 

  • In de dug-out houden we 1,5 meter afstand. Zitten we op de beschikbare stoelen langs
    de dug-out of staan we langs de lijn. 

   

  Van en naar uitwedstrijden 

  • In de auto wordt aangeraden een mondkapje te dragen. Wanneer je met personen uit
    meerdere huishoudens plaatsneemt in één auto is het advies  een mondkapje te
    dragen voor reizigers van 13 jaar en ouder. Maak hierover afspraken met je team.  

   

  Attributen en voorwerpen 

  • Het sportmateriaal (goaltjes, ballen en overig gebruikt materiaal zoals bijvoorbeeld
    pilonnen) wordt voor en na iedere training en voor en na elke wedstrijd gereinigd met
    desinfectiemiddel. Deze middelen staat in het materialenhok. Dit is zowel relevant
    voor de training als direct erna. 

   

  Accommodatie 

  • Op de hele accommodatie zijn daar waar mogelijk looprichtingen aangegeven.
    Volg die zoveel mogelijk. 

  • In de bestuurskamer kunnen maximaal 6 personen bevatten. Deze is dus niet
    beschikbaar voor wedstrijdbespreking. 

  • De kantine is open, maar kan alleen gebruikt worden onder strikte voorwaarden.
    Er zijn vaste plaatsen en looprichtingen.

  • We betalen zoveel mogelijk met pin.

  • Er mogen maximaal 250 bezoekers op ons sportpark aanwezig zijn. Om het mogelijk
    te maken dit te bewaken en om het mogelijk te maken om een bron- en contact-
    onderzoek te kunnen uitvoeren, vragen wij de bezoeker de QR-code te scannen. 

  • Zowel in de kantine als op het terras zijn zitplaatsen verplicht. Om de 1,5 meter te
    kunnen waarborgen is het aantal zitplaatsen vastgesteld op 28 in de kantine. Is de
    kantine vol, word je verzocht de kantine te verlaten. Dit geldt ook voor het terras. 

   

   

  Voor iedereen geldt:

  • Schud geen handen. 

  • Vermijd het aanraken van je gezicht. 

  • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.

  • De trainers houden anderhalve meter afstand ten opzichte van de kinderen en elkaar. 

  • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen,
    keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°).

  • Blijf thuis als iemand in je huis koorts heeft (vanaf 38°) en/of benauwdheid.

  • Blijf thuis als jij of 1 van je gezinsleden positief getest is op corona of als je wacht op een
    testuitslag