• Per abuis was in het oorspronkelijke jaarverslag de benoeming van 3 ereleden niet vermeld. In het aangepaste jaarverslag is hierover een tekst opgenomen. Hiermee is het jaarverslag definitief geworden.

    Aangepast jaarverslag 2017-2018